Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Medycyny Pracy Samodzielny Publiczny ZOZ
Dzień Dobry! 21 kwietnia 2024 - Godzina: 09:37:56

 

Menu:
 PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĽCA
starsza pielęgniarka dyplomowana Grażyna MYNAREK-NIEDZIELA

PIELĘGNIARKI ŒRODOWISKOWO – RODZINNE
Jolanta ZDEBEL starsza pielęgniarka dyplomowana
Mirosława SKUBISZEWSKA starsza pielęgniarka dyplomowana
BOŻENA MATURA starsza pielęgniarka dyplomowana
Bogusława KRZON starsza pielęgniarka dyplomowana
Barbara HADRYŒ starsza pielęgniarka dyplomowana

PIELĘGNIARKI ZABIEGOWE
Barbara HADRYŒ starsza pielęgniarka dyplomowana
Urszula BIAŁECKA starsza pielęgniarka dyplomowana

POŁOŝNE
Jadwiga LANGER położna œrodowiskowo – rodzinna
Beata RADZIK - położna

REJESTRATORKI MEDYCZNE
mgr Dorota STĘPIEŃ starszy inspektor
Anna WIDERA
Karina JASICZEK

REHABILITACJA


Data wprowadzenia: 2012-01-25

Osoba wprowadzająca: Marek Pawlicki - TimTech
 

 

 

 


NZOZ PANACEUM sp. z o.o.

ul. Solidarnoœci 12
41-706 Ruda Œlšska

Rejestracja ogólna
tel. 32 340 24 72
tel. 32 242 62 19
tel. 511-784-856


Rejestracja dziecięca
tel. 32 340 24 85


Rejestracja poradni K
tel. 32 340 24 84

fax. 32 348 28 01

kierownik:
lek. med. Jacek Lis

zastępca kierownika
lek. med. Ewa Choroba


Rejestracja czynna
od 7.30 do 18.00

Adres mailowy dla pacjentów rejestracja@panaceum.halemba.plAdres do kontaktów z administracjš panaceum@halemba.pl

Uwaga
Rejestracji online

Rejestracja internetowa


Teleporady:
Lekarz Poz :
poniedziałek i œroda
12:00-13:00

Pielęgniarka Poz :
wtorek i œroda
12:00-13:00

Położna Poz :
poniedziałek i wtorek
08:00-09:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM sp. z o.o.    redaktor: Timtech Marek Pawlicki